Αλλαγές και επιστροφές ΔΕΝ γίνονται δεκτές, λόγω της φύσης και της ευπάθειας των προϊόντων.